Enllaços
Butlletí


Notícies
Dimarts, 16 de Desembre de 2008 General

L’Ajuntament tindrà al 2008 un pressupost de 14 milions d’euros, un 5,4% menys que l’any passat

El consitori entra en un pla de sanejament per als propers 3 anys, que preveu una injecció líquida de 2 milions immediata

L’Ajuntament de Mollerussa comptarà al 2009 amb un pressupost de 14.028.977 euros, una xifra que suposa un descens del 5,4 % respecte al de l’any passat quan el pressupost es va fixar inicialment en 14.839.590 euros. Aquest descens ve motivat per les previsions d’ingressos a la baixa pel que fa a la recaptació d’impostos ja que seran un 6% inferiors en general, sent especialment significativa la baixa en un 68% dels ingressos per impostos relacionats amb la construcció.

A més a més, cal tenir en compte que aquest pressupost està contemplat en un pla de sanejament que l’Ajuntament s’ha vist obligat a formalitzar al haver fallat la previsió d’ingressos per al 2008 i superar el nivell d’endeutament, que al acabar l’any se situa en el 120%, per damunt del 110 permès per llei. Per aquest motiu, per fer front a despeses d’enguany el consistori ha de contraure un crèdit de 2 milions d’euros de forma immediata, una operació que serà debatuda en el ple ordinari del proper dijous juntament amb l’aprovació del pressupost i del pla de sanejament 2008-2011.

Tot i amb això, un dels capítols importants de despeses és el dedicat a les inversions, que estaran consignades en 2.891.000 euros representant el 20% del pressupost total. Comparativament amb l’any passat, cal destacar però que hi una reducció del 20% de la partida destinada a aquest capítol. Pel que fa al finançament d’aquestes inversions, 504.000 euros procedeixen de fons propis, 1.035.000 s’obtindran amb operacions de crèdit, 289.000 seran fruit de contribucions especials i quotes i els 1.062.000 restants procedeixen de subvencions.

Com a inversions més destacades, hi ha la partida de 540.000 euros prevista per a l’enllumenat i la urbanització de l’avinguda Diputació, la de 510.000 prevista per acabar de finançar les obres del futur Museu de Vestits de Paper i la de 522.000 que es destina a les obres del vestidors i serveis del Pavelló Onze de Setembre. Altres partides destacades són els 236.500 euros que es destinaran a l’enllumenat de la carretera de Linyola, els 150,000 euros previstos per a la pavimentació i arranjament de carrers, els 188.000 que es destinaran per a la rehabilitació de la façana de l’Ajuntament i els 190.000 pressupostats enguany per pagar l’adquisició de la parcel•la de l’antic camp de futbol, que l’Ajuntament ha adquirit per destinar-la a zona verda. També hi ha prevista una inversió de 280.000 euros per a l’ampliació de la marquesina del cementiri i la construcció de 200 nínxols nous.

Més despesa social

Però a banda, d’aquestes inversions en equipaments una de les prioritats de l’Ajuntament és incrementar la despesa en àrees més sensibles com seguretat ciutadana i

serveis socials. En aquest sentit, s’incrementaran els ajuts a les famílies en un 30%, un 100% les ajudes per a menjador escolar i un 23,5% les ajudes per l’escolarització a les escoles bressol. A més a més també s’han destinat 5.000 euros a un nou concepte que és la subvenció a entitats socials a banda d’incrementar en un 18% les subvencions a les entitats de caire cultural i esportiu.

L’objectiu de l’Ajuntament és contenir les despeses per la qual cosa té previst exercir un major control en els contractes de serveis i també optimitzant els serveis que es presten. De fet, en aquest sentit ja es va licitar el manteniment de l’enllumenat públic per tal que se’n fes càrrec una única empresa i ara també es preveu unificar en un únic contracte el servei de neteja dels edificis públic.
Accès privat


Recordar contrasenya
Agenda
No hi han activitats programades